Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Finn din egen hverdagslykke

Visjon og mål

SK Consulting As har som mål å sette mennesker i stand til å skape endrings- og utviklingsarbeid med seg selv. Enten de er privatpersoner eller i et embete som leder på en arbeidsplass. SK Consulting As vil hjelpe mennesker med å finne sine verdier og mål, for deretter bistå dem i arbeidet med å nå dem. Målet er å kunne formidle noen verktøy og hjelpe til med å skape egenutvikling og handlingskompetanse som bla inkluderer kunnskap og grunnlag til å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og reflektere på de ulike arenaer i livet.

Facebook

Og fakta er...!

Leder coaching

Jeg tror på trygge og tydelige ledere.
Jeg tror at ledere som sørger for å skape et trygt miljø, fylt med glede, samt selvgående og motiverte medarbeidere er de som har best forutsetning for å lykkes. Les mer...

Personlig utvikling

Ingen felles oppskrift viser hvor hverdagslykken og suksessen ligger, eller hva den er knyttet til. Menneskene er nå engang ikke ens. Hva som oppleves som hverdagslykke og suksess er inviduelt.

Personlig coaching

Ved hjelp av de kraftfulle verktøyene som løsningsfokusert coaching tilbyr, hjelper jeg deg med å komme deg videre.

Jeg hjelper deg med å bli bedre kjent med deg selv og din situasjon – og hva du ønsker ut av den, deg selv og dine omgivelser.

Les mer...

Timebestilling

Hverdagslykke

"Å finne hverdagslykken handler om å skape et rom som du passer inn i og føler deg vell i. Et slikt rom er så ufattelig sentralt for å være lykkelig!

Men det er vanskelig å finne lykken hvis man hele tiden prøver å fylle et rom som er formet av andre. Et rom formet av samfunnets forventninger, sosialt press, og tidligere målsetninger.

Størst hverdagslykke skapes best ved å selv ta tak i byggeprosessen og skape dit eget rom, fylle det med egne forventninger, og med egne drømmer.”

Verge

SK Consulting As brukes som fast verge av fylkesmannen. En verge skal være rettslig stedfortreder og økonomisk forvalter for den vergetrengende i alle sammenhenger der det er naturlig. En verge veileder og bistår der hvor det er behov. Alt for at den med verge skal kunne fungere så normalt som mulig i det daglige liv, og ikke lide noen samfunnsmessige tap som følge av egen diagnose eller sykdom.

Les mer...

Kr 239,-

Kjøp boken

Finn din egen hverdagslykke

Boken handler om hvordan klare å gjøre endringer i livet når det står litt stille, man ønsker seg videre, oppover, eller man trenger en annen retning. De endringene som skal til for å komme seg akkurat dit hvor man faktisk ønsker å være, og som er nødvendige for å føle mer av både harmoni og hverdagslykke. Det kan være en krevende og altoppslukende prosess og da trenger man en god plan.

Les mer...

Bedriftscoaching 

SK Consulting As hjelper nyetablerte, små og mellomstore bedrifter med å utvikle seg noen hakk videre. I store veletablerte bedrifter hjelper vi til med finpussen, eller endringsprosesser. SK Consulting jobber med utvikling og er særdeles opptatt av at bedriften tenker helhetlig og kvalitetssikrer sin bedrift, drift og produkt. Oppskriften på å lykkes ligger i helhetstenkning. I mange tilfeller handler det om finpussing for å imøtekomme helheten. Det ene avhenger av det andre. SK Consulting As reiser ut i bedrifter og coacher enkeltmennesker, eller rådgir dem frem til utvikling og økt inntekt gjennom kombinasjonen sikring av bla miljø, produkt, profiloppbygging, markedsføring og salg. Les mer...

Bli også god på... 

Service

Les mer

Arbeidsmiljø

Les mer

Stressmestring

Les mer

Kommunikasjon

Les mer

Effektivitet

Les mer

Håndtering vanskelige personer

Les mer

Kontakt meg her